FANDOM


Dynasty warriors 8 will release on JAPAN in February 28 2013.this creation of  Dynasty warriors 8 have new battles with maps. JIN character will also return in new generation title of dynasty warriors.WESTERN will  pending exclusive PS3

SHU CHARACTERS

 1. GUAN XING
 2. GUAN YINPING
 3. GUAN YU
 4. ZHANG BAO
 5. ZHAO YUN
 6. LIU BEI
 7. ZHUGE LIANG
 8. ZHANG FEI
 9. BAO SANNIANG
 10. JIANG WEI
 11. GUAN PING
 12. GUAN SUO
 13. MA CHAO
 14. XU SHU
 15. YUEYING
 16. WEI YAN
 17. PANG TONG
 18. HUANG ZHONG
 19. MA CHAO
 20. LIU SHAN
 21. MA DAI
 22. XING CAI

WEI CHARACTER

 1. ZHEN JI
 2. CAO PI
 3. CAO CAO
 4. LI DIAN
 5. YUE JIN
 6. ZHANG LIAO
 7. XIAHOU DUN
 8. XIAHOU YUAN
 9. DIAN WEI
 10. GUO JIA
 11. JIA XU
 12. XU ZHU
 13. PANG DE
 14. XU HUANG
 15. ZHANG HE
 16. CAI WENJI
 17. CAO REN
 18. WANG YI


WU CHARACTER

 1. SUN CE
 2. DAQIAO
 3. SUN JIAN
 4. SUN SHANGXIANG
 5. LU SU
 6. LING TONG
 7. GAN NING
 8. HUANG GAI
 9. ZHOU YU
 10. HAN DANG
 11. DING FENG
 12. TAISHI CI
 13. ZHOU TAI
 14. XIAO QIAO
 15. SUN QUAN
 16.  LIANSHI

OTHERS CHARACTER

 1. ZHANG JIAO
 2. LU BU
 3. YUAN SHAO
 4. DONG ZHUO
 5. DIAO CHAN
 6. MENG HUO
 7. ZHU RONG
 8. ZUO CI


JIN CHARACTER

 1. SIMA YI
 2. SIMA ZHAO
 3. SIMA SHI
 4. WANG YUANJI
 5. ZHANG CHUNHUA
 6. JIA CHONG
 7. XIAHOU BA
 8. GUO HUAI
 9. ZHONG HUI
 10. DENG AI
 11. WEN YANG
 12. ZHUGE DAN

The Story mode will choose 2-4 characters in each Story Stages.The commander mode also available in this game.

This game character over 77 playable.The last famitsu issue on 21 February 2013.Confirmed that will be one other character.The glorious return of ZUO CI  will be updated?

ZUO CI the mystery character in number 77 character return Dynasty warriors 8.The previous he was in Dynasty warriors 5?

Last 7 months they show JIN and WU promotion videos.On the next promotion videos on Thursday will be SHU.

STORY

Shu will start the battle of the Yellow Turban Rebellion.Jin will start at Gongsun Yuan Rebellion.Wu will begin at

Battle at XiangYang[Assault on Liu Biao].Wei begin the story at Escape at Luoyang?

8 FEBRUARY MINOR UPDATE?

The dlc costume of dynasty warriors 1 are updated

The video for completion party of shin sangoku musou 7/dynasty warriors 8 are updated in koei information discuss.


WEAPON

 1. LU BU(WEAPON)  SKY HALBERD
 2. DIAO CHAN(WEAPON) CHAIN WHIP
 3. YUAN SHAO(NEW WEAPON) STRETCH RAPIER
 4. ZHANG JIAO(WEAPON) MONK STAFF
 5. DONG ZHUO(WEAPON) BOMBS
 6. LU SU(NEW WEAPON) RAKE
 7. HAN DANG(NEW WEAPON) SHORT PIKE
 8. ZHANG BAO(NEW WEAPON) SNAKE BLADE
 9. SIMA SHI(WEAPON) LIGHTNING SWORD
 10. SIMA ZHAO(NEW WEAPON) STRIKE BROADSWORD
 11. SIMA YI(NEW WEAPON) HORSEHAIR WHISK
 12. ZHUGE DAN(NEW WEAPON) SHORT ROD
 13. PANG TONG(NEW WEAPON) WIND FAN
 14. GUO HUAI(WEAPON) ARM CANNON
 15. ZHANG CHUNHUA(NEW WEAPON) WIRE CLAWS
 16. YUE JIN(NEW WEAPON) TWIN HOOKSWORD
 17. LI DIAN(NEW WEAPON) WHEEL HALBERD
 18. WANG YI (WEAPON) GIANT SAIS
 19. CAO REN (WEAPON) BUCKLE BLADE
 20. LIU SHAN (WEAPON) RAPIER
 21. DENG AI(WEAPON) DRILL SPEAR
 22. ZHONG HUI (WEAPON) FLYING SWORD
 23. CAO CAO (NEW WEAPON) GENERAL SWORD
 24. XIAHOU DUN (WEAPON) SCIMITAR
 25. CAO PI (NEW WEAPON) DOUBLE BLADED SWORD
 26. XIAHOU YUAN (NEW WEAPON) ROD BOW
 27. ZHANG LIAO(WEAPON) TWIN HALBERDS
 28. ZHANG HE (WEAPON) CLAWS
 29. ZHENG JI (WEAPON) FLUTE
 30. DIAN WEI (WEAPON) HAND AXE
 31. XU HUANG (WEAPON) GREAT AXE
 32. XIAHOU BA (WEAPON) SIEGE LANCE
 33. XU ZHU (WEAPON) CLUB
 34. PANG DE(WEAPON) BATTLE MACE
 35. SUN JIAN (NEW WEAPON) NINE RINGED BROADSWORD
 36. LING TONG (NEW WEAPON) SANJIEGUN STAFF
 37. LU XUN (NEW WEAPON) SWALLOW SWORDS
 38. ZHOU TAI (WEAPON) KATANA
 39. DA QIAO(WEAPON) TWIN CANES
 40. XIAO QIAO (WEAPON)IRON FAN
 41. GAN NING (WEAPON) IRON FLAIL
 42. SUN CE (WEAPON) TONFA
 43. SUN SHANXIANG (WEAPON) CHARKRAMS
 44. SUN QUAN (WEAPON) BROADSWORD
 45. ZHOU YU (WEAPON) STAFF
 46. HUANG GAI (WEAPON) IRON BOAT
 47. DING FENG (WEAPON) MOON BLADE
 48. LIANSHI (WEAPON) CROSSBOW
 49. TAISHI CI (WEAPON) TWIN ROD
 50. MENG HUO (WEAPON) KNUCKLES GLOVES
 51. ZHURONG (WEAPON) BOOMERANG
 52. CAI WENJI (WEAPON) HARP
 53. GUO JIA (WEAPON) BILLIARD STICK
 54. JIA XU (WEAPON) CHAIN SICKLE
 55. LIU BEI (WEAPON) TWIN SWORDS
 56. GUAN YU (WEAPON) CRESENT GLAIVE
 57. MA CHAO (WEAPON) SPEAR
 58. MA DAI (WEAPON) MAGIC BRUSH
 59. HUANG ZHONG (WEAPON) BOW
 60. ZHUGE LIANG (WEAPON) FEATHER FAN
 61. GUAN PING (WEAPON) GREAT SWORD
 62. GUAN SUO (WEAPON) NUNCHAKU
 63. BAO SANNIANG(WEAPON) BLADE YO-YO
 64. YUEYING (WEAPON) DAGGER AXE
 65. XING CAI  (WEAPON) SWORD AND SHIELD
 66. ZHANG FEI (WEAPON) BOUBLE PIKE
 67. XU SHU ( WEAPON) FENCING SWORD
 68. JIANG WEI (NEW WEAPON) DOUBLE EDGE SPEAR
 69. WEI YAN (WEAPON) DOUBLE VOULGE
 70. JIA CHONG (NEW WEAPON) THROWINGS TOMAHAWKS
 71. WEN YANG (NEW WEAPON) JAVELIN
 72. GUAN  XING (NEW WEAPON) ARM BLADES
 73. ZHANG BAO (NEW WEAPON) SNAKE BLADE
 74. GUAN YINPING (NEW WEAPON) DOUBLE MACE
 75. WANG YUANJI (WEAPON) THROWING DAGGER
 76. ZUO CI (WEAPON) MAGIC PAPERCARDS

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.